Sazebník úhrad - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úřední deska
Sazebník úhrad za poskytování informací
Kopírování černobílé - dokument A4 – jednostranně
5,-Kč/strana
Vytištění dokumentu na tiskárně A4
5,-Kč/strana
Předání dat a údajů na dodané CD
100,-Kč/kus
Poštovné a další poplatky
Dle platných tarifů
Ústní informace, nahlížení do spisu a vnitřních dokumentů
Bez poplatku
Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací, a to
v hotovosti u vedoucí školní jídelny proti vystavenému příjmovému pokladnímu dokladu.
V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky