Školní řád - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školní řád

Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace

Č. j. 83/2017

Ředitelka  Mateřské  školy,  Ostrava - Poruba,  Ukrajinská  1530 - 1531,  příspěvková   organizace  v  souladu  s §30  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  ( dále  jen  školský  zákon ) v  platném   znění, vydává  tento   Školní řád,  kterým se  upřesňují  vzájemné  vztahy  mezi  dětmi, jejich  zákonnými zástupci a zaměstnanci Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky