Platby a stravné - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:Vážení rodiče,

vítáme Vás v naší mateřské škole a přejeme Vám, aby se dětem u nás líbilo a všichni jste byli spokojeni. Protože pořádek dělá přátele, chceme Vás informovat o způsobu placení a vyučtování stravného a školného.
S platností od 1.9. 2018 ZMĚNA!!!
Ceny staravného dětí do 6 let:

Přesnídávka + ovoce
7,-
Pitný režim
3,-
Oběd15,-
Odpolední svačina7,-
Celodenní strava
32,-Ceny stravného dětí, které mají odročenou školní docházku :


Přesnídávka + ovoce
8,-
Pitný režim
3,-
Oběd
17,-
Odpolední svačinka
7,-
Celodenní strava
35,-Neodhlášený oběd dětí do 6 let                 
32,.+26,-
Kč - ostatní a mzdové náklady = 58,- Kč
Neodhlášený oběd dětí od 6 let                
35,.+26,-
Kč - ostatní a mzdové náklady = 61,- Kč

Ceny školného = úplata za vzdělávání v mateřské škole ( směrnice č. 9 o výši úplaty za předškolní vzdělávání ).
Měsíčně ( na školní rok 2018 - 2019 )  
450,-
Školné neplatí děti předškolního věku, které v daném kalendářním roce do 31. 8.  dovrší 5 let. Školné platí  děti po dobu provozu MŠ.

Informace o způsobu placení stravného a školného

Stravné a  školné  se  platí  dohromady vždy zálohově  dopředu. ( Výpočet  částky =  denní sazba  x  počet  stravovacích  dnů + školné ).
Měsíčně zasílejte 1 100,- Kč ( 650,- Kč stravné bez školného ) na náš účet u Equabank číslo :
1021884356/6100. Do zprávy příjemce uveďte jméno dítěte! Platba se provádí zálohově dopředu k 20. dni předchozího měsíce.

Vyúčtování stravného bude provedeno po ukončení školní docházky nebo ukončení stravování do 1 měsíce.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky